OPĆI UVJETI PRODAJE

 

UVOD
PROIZVODI
CIJENE
NARUDŽBE
OPOZIV/ OTKAZIVANJE
POVRAT I NAKNADA PROIZVODA
ISPORUKA
UVJETI PLAĆANJA
VAŽEĆI TEČAJ
JAMSTVA
POTPIS I DOKAZ
ODGOVORNOST
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
HIPERLINKOVI
OSOBNI PODACI
CJELINA/SVEUKUPNOST
TRAJANJE
DOKAZ
SKLADIŠTENJE I EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA
VAŽEĆI ZAKON
ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
VIŠA SILA
DOKAZ(I)

 

PREDGOVOR/UVOD
Ovi su uvjeti dogovoreni između Ro.Ra. Nature d.o.o, adresa Put Marijana Matkovića 8, u daljnjem tekstu «Novexpert», s jedne strane i onih koji žele kupiti putem web stranice www.novexpert.hr , u daljnjem tekstu po nazivom “Kupci”, s druge strane.

Isporuke narudžbi mogu biti na internacionalnoj razini.

Ovi uvjeti odnose se isključivo na ne-komercijane osobe.

Stranke se slažu da će se njihov odnos ravnati isključivo po ovom ugovoru, isključujući sve  uvjete prethodno dostupne na stranicama.

 

PROIZVOD(I)
Brand Novexpert odnosi se na niz visoko kvalitetnih proizvoda za ljepotu i njegu, razvijenih da bi spojili najviše zahtjeve korisnika i dermatologa, u skladu s vrlo strogim pravilima za formulacije.

 

Nedostupnost proizvoda

Proizvodi ovise o dostupnosti. U slučaju nedostupnosti proizvoda Kupac će o tome biti obaviješten najranije moguće. Ta informacija može mu biti javljena prije njegove narudžbe, nakon potvrde naloga, prije isporuke, direktno na web stranici ili e-mailom.

U slučaju da je nedostupan jedan ili nekoliko proizvoda nakon narudžbe, Kupac će biti obaviješten e-mailom. Iznos narudžbe bit će obračunat te će se naplatiti nov iznos, bez proizvoda koji nedostaje (nedostaju).

Novexpert se ne može smatrati odgovornim za kršenje ugovora u slučaju da su proizvodi rasprodani ili nedostupni zbog više sile, poremećaja, potpunog ili djelomičnog štrajka.

Ako je narudžba u potpunosti nedostupna, Kupac će biti obavješten e-mailom, a narudžba se neće naplatiti.

 

CIJENE

Cijene proizvoda Laboratorija Novexpert izražene su u kunama i uključuju PDV. Proizvodi se naplaćuju po cijenama važećim na dan zaprimanja narudžbe, no Novexpert zadržava pravo da uslijed tehničkih poteškoća, defektura može mijenjati cijene uslijed narudžbi te narudžbe, ako prethodno o tome obavijesti kupca putem e-maila. Novexpert može promijeniti cijene bilo kada, tijekom promjena cjenovnih stopa i uvođenja novog proizvoda na tržište, te promocije.

 

NARUDŽBE
Kupac može narudžbu predate online pod naslovima “Svi proizvodi”,  “Potrebe”, “Tipovi kože”, “Novexpert grupe proizvoda ”. Narudžba može biti registrirana na stranici ako se Kupac jasno identificirao. Potvrda narudžbe podrazumijeva prihvaćanje ovih uvjeta prodaje i potvrde da su se oni razumijeli.

Prije plaćanja Kupac je dužan provjeriti i prihvatiti uvjete plaćanja na “Prihvaćam Opće uvjete prodaje”.

Novexpert narudžbu potvrđuje e-mailom.

Kada je narudžba pripremljena i poslana, Kupcu se e-mailom šalje potvrda o slanju.

 

OPOZIV / OTKAZIVANJE
Kupci neprofesinalci  imaju tzv. “cooling” period od sedam (7) dana nakon isporuke svoje narudžbe da proizvod vrate Novexpert-u u zamjenu za drugi proizvod, ili za povrat novca, bez plaćanja penala, izuzev troškova povrata.

Kupac može otkazati narudžbu napravljenu preko web stranice tako da se javi u Službu za korisnike. Ako ga služba za korisnike obavijesti da je narudžba već obrađena, tada se ona ne može otkazati, pa Kupac treba odbiti paket nakon primitka naloga.

 

ZAMJENA PROIZVODA I POVRAT NOVCA
Proizvod(i) koji ne zadovoljavaju u potpunosti

Kupac ima vrijeme od sedam (7) dana da na svoj trošak vrati proizvod(e) koje je naručio, a koje nije upotrijebio, u slučaju da nije zadovoljan. To vrijeme započinje od datuma isporuke narudžbe.

Proizvod(i) se treba(ju) vratiti u svom pakiranju i originalnom pakiranju, ne smiju biti korišteni te moraju biti popraćeni narudžbenicom, i to na slijedeću adresu: Ro.Ra. Natura d.o.o., Dobojska ulica 32, Zagreb, Hrvatska. Rizici povezani s povratom tog(tih) proizvoda idu na teret Kupca. Ako su gore navedeni uvjeti ispunjeni, Novexpert će Kupcu unutar trideset (30) dana nadoknaditi iznos.

 

ISPORUKA
Jednom kada je registrirana, narudžba će biti isporučena na adresu koju je Kupac naveo.

Novexpert se slaže da isporuku proizvoda napravi najbrže koliko može. Prosječno vrijeme za isporuku u kuću je 10 radnih dana. Vrijeme isporuke je informativno. Zbog toga se Novexpert odriče svake odgovornosti zbog predugog roka isporuke koju je uzrokovao poštanski ured, u slučaju gubitka naručene robe, ili štrajka poštanskih službenika. Jasno je da transportne rizike snosi Kupac. U slučaju kašnjenja isporuke, Kupac treba kašnjenja što je prije moguće prijaviti u službu za korisnike.

Novexpert nije odgovoran za gubitak, krađu ili pogreške u narudžbi. Kupac snosi rizike od trenutka kada roba napusti prostorije tvrtke. U slučaju oštećenja nastalih tijekom transporta, pritužbu mora napraviti prijevoznik unutar tri (3) dana (indikativno) nakon isporuke.

Za praćenje narudžbe Kupac može kontaktirati direktno Novexpert zahvaljujući pojedinostima navedenim u rubrici “Kontaktirajte nas”.

Proizvodi koje je kupac naručio bit će dostavljeni na adresu koju je naveo na narudžbi ili će, u slučaju da je primatelj odsutan, biti pohranjnjeni u poštanskom uredu ovisno o adresi isporuke koju je Kupac naveo. U tom slučaju, poštar će u poštanskom sandučiću ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke i radno vrijeme unutar kojeg se paket može podići u poštanskom uredu, unutar petnaest (15) dana.
Problemi u isporuci

Dakle, Novexpert se odriče svake odgovornosti za predug rok isporuke čiji je uzrok poštanska usluga,  u slučaju gubitka naručenih proizvoda ili štrajka u pošti.  Jasno je da rizike transporta snosi Kupac. U slučaju kašnjenja isporuke Kupac mora brzo javiti za kašnjenje u Novexpert službu za korisnike, e-mail obrascem u rubrici “Kontaktirajte nas”.

Po primitku naručenih proizvoda Kupac mora provjeriti jesu li u skladu s naručenima. Svaku neusklađenost s naručenim koja se tiče isporuke (izostanak pakovanja, slomljeno ili oštećeno pakovanje…) kupac treba prijaviti poštanskom uredu koji je obavio isporuku, i to uvijek treba prijaviti i u Novexpert službu za korisnike.

 

UVIJETI PLAĆANJA
Cijena kojom se tereti Kupac je cijena navedena na potvrdi narudžbe poslane e-mailom.

Novexpert zadržava pravo da obustavi, promjeni ili otkaže svaku narudžbu i/ili isporuku, bez obzira na prirodu i fazu izvršenja, u slučaju da Kupac nije platio bilo koji dio iznosa, ili u slučaju  incidenta kod plaćanja. Također Novexpert zadržava pravo da mijenja cijene proizvoda navedene na narudžbi kupca, uslijed tehničkih poteškoća, grešaka ili defektura ako o tome obavijesti kupca e-mailom.

Kazne, iznosa koji je jednak pravnoj kamatnoj stopi uvećanoj za 5 bodova, automatski se primjenjuju na neplaćene iznose na kraju razdoblja od deset (10) dana po datumu računa, ili na obavijest banke o odbijanju bankovnog plaćanja za bilo koji drugi načina plaćanja.

Isporuka bilo koje druge nove narudžbe može biti zaustavljena u slučaju zakašnjelog plaćanja prethodne narudžbe, neovisno o odredbama ovog ugovora.

Kupac mora svoje online narudžbe platiti kreditnom karticom. Novexpert koristi sva sredstva da osigura tajnost i sigurnost podataka koje dobiva putem web-a. Naime, web stranice koriste sigurne module plaćanja Ogone, tako da se informacije šalju šifriranim software-om, pa ih treće strane ne mogu prepoznati tijekom transporta mrežom. Cijena se plaća po narudžbi. Račun Kupca bit će terećen na datum validacije narudžbe za količinu poslane robe ili pruženu brigu.

Naručeni proizvodi ostaju vlasništvo Novexpert-a sve dok Novexpert ne primi iznos pune uplate. U slučaju nepravilnosti u plaćanju Kupac se slaže da će Novexpert-u vratiti proizvode koje je primio, pri prvom zahtjevu.

 

VAŽEĆI TEČAJEVI
Cijene proizvoda koji se prodaju na web stranici

Cijene su izražene u kunama i uključuju PDV. One će se vjerojatno mijenjati tijekom godine. U obzir uzimaju PDV koji se primjenjuje na dan narudžbe. Svaka promjena važeće stope može se odraziti na cijenu proizvoda, a naručeni proizvodi prodaju se po cijeni važećoj u trenutku narudžbe.

Cijene ne uključuju troškove slanja, nego se naplaćuju dodatno na cijenu proizvoda kupljenih prema narudžbi. Troškovi dostave prikazuju se prije upisa narudžbe Kupca.

 

JAMSTVA
Nesukladni proizvod(i)

U principu, dostava robe koja se vraća ostaje odgovornost Kupca. U slučaju tehničke greške, ili greške kod isporuke, troškove povrata nadoknadit će Novexpert.

Za zamjenu proizvoda ili povrat sredstava kod nesukladnog(-ih) proizvoda Kupac mora slijediti ove korake:

  1. koristite originalno pakovanje za povrat proizvoda
  2. priložite narudžbenicu
  3. paket pošaljite na slijedeću adresu:

Laboratoires Novexpert

 

Ro.Ra. Natura d.0.0.

Put Marijana Matkovića 8

10 000 Zagreb, Hrvatska

Po primitku (tog/tih) navodno nesukladnog(-ih) proizvoda, Novexpert provodi najbrži mogući pregled tog (tih) proizvoda. Ako Novexpert potvrdi nesukladnu priroda tog (tih) proizvoda, Kupcu će se nadoknaditi odgovarajući iznos tog (tih) kupljenih proizvoda ili će mu se nesukladni proizvod(i) zamijeniti unutar trideset (30) dana. Povratni troškovi na teret su Novexpert-a, ako je nesukladnost pogreške proizašle od Novexpert-a.

U slučaju nepoštivanje gore navedene procedure i specificiranog kašnjenja, Kupac neće imati potraživanja zbog nesukladnosti ili manjkavosti isporučene robe, a proizvod će se smatra usklađenim i bez grešaka.

 

POTPIS I DOKAZ
Pribavljanje online broja kreditne kartice i konačna validacija narudžbe sačinjavati će dokaz svih spomenutih stavaka narudžbe u skladu sa zakonom 2000-230 od 13. ožujka 2000. o prilagodbi zakona o tehnološkom računalnom evidentiranju i elektroničkom potpisu te će vrijediti za odgovarajuće količine dobivene uzimanjem stavaka narudžbe.  Ova potvrda vrijedi za potpis i izražava prihvaćanje svih transakcija na licu mjesta.

 

ODGOVORNOST
Novexpert se ne može smatrati odgovornim za raskid ugovora u slučaju da u skladištu nema proizvoda ili u slučaju nedostupnosti zbog više sile, ili poremećaja, ili potpunog ili djelomičnog štrajka u poštanskim uredima, transportu i/ili komunikaciji.

Novexpert se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve neizravne štete koje mogu nastati od kupnje proizvoda.

Novexpert neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke podataka ili datoteka. Kupac mora imati sve potrebne kopije.

Novexpert ima samo jednu obavezu – pristup svim stadijima na web stranici (proces naručivanja, isporuke ili usluge nadoknade).

Odgovornost Novexperta neće se tražiti:

  • za bilo kakvu neugodnost ili štetu proisteklu iz korištenja Interneta, uključujući prekid usluge, vanjski upad, prisutnost računalnih virusa, ili zbog bilo kakvih događaja uzrokovanih višom silom, u skladu sa zakonom.
  • za proizvode prodane na web stranici koji su opisani i predstavljeni s najvećom točnošću. Ako unatoč svim tim predostrožnostima nastanu pogreške nikada se ne može tražiti odgovornost Novexpert-a. Osim u slučajevima jamstva, sve radnje između Novexpert-a i njegovih klijenata, koje nisu osporavane tijekom 6 mjeseci, ne mogu dovesti do potraživanja.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Jasno je da su proizvodi namijenjeni za osobnu upotrebu Kupca, bez ikakve direktne veze s njegovim zanimanjem. U skladu s tim, pažnju Kupca posebno upućujemo na činjenicu da ukupan iznos njegove narudžbe ne smije premašiti tisuću (1000) eura. Osim toga, isti Kupac ne može naručiti više od šest (6) proizvoda iste vrste u jednokratnoj narudžbi, tijekom jednog (1) mjeseca. Ako narudžba prelazi prethodno spomenuti iznos i/ili količinu, ona postaje nevažeća.

Proizvodi koje je Kupac naručio mogu se isporučiti u inozemstvo. Fotografije, grafike i opisi proizvoda ponuđenih na prodaju samo su indikativne i nisu obvezujuće za Novexpert.

Svi elementi web stranice Novexpert, bilo slikovni ili zvučni, uključujući temeljne tehnologije, ekskluzivno su vlasništvo Novexpert-a. U skladu sa zakonima koji reguliraju intelektualno vlasništvo strogo je zabranjeno svako reproduciranje ili zastupanje svih stranica, ili dijela tih stranica, ili nekog elementa koji ih tvori, jednako kao i njihovo mijenjanje.

 

HIPERLINKOVI

Kupac koji ima osobnu web stranicu i koji želi na nju, za osobne potrebe, staviti direktni link na naslovnicu ili bilo koju drugu stranicu Novexpert web stranica, dozvolu mora zatražiti od Novexpert-a.

Međutim, strogo je zabranjeno postavljati bilo koji hiperlink na Novexpert web stranicu te korištenje tehnike kadriranja ili inline povezivanje.

U svim slučajevima bilo koji link, čak i prešutno odobren, mora biti maknut na zahtjev Novexpert-a. Web stranica Novexpert može sadržavati linkove na druge Internet stranice. Novexpert se ne može smatrati odgovornim za sadržaj tih stranica.

 

OSOBNI PODACI
Novexpert zadržava pravo da prikuplja podatke od Kupaca, uključujući i uporabom “kolačića”. Kupac ima mogućnost da odbije “kolačić” aktiviranjem te opcije na svojoj tražilici, ili ih može izbrisati znajući da će mu korištenje web stranice Novexpert biti ograničeno.

Novexpert te podatke može koristiti da bolje informira Kupce o proizvodima i komercijalnim ponudama ili o sličnim sadržajima.

Kupac je obaviješten o obradi podataka, uključujući upravljanje e-mail adresama pri kupnji CNIL.

 

CJELINA/SVEUKUPNOST
U slučaju da je bilo koja odredba ovog ugovora ništavna zbog izmjena u zakonodavstvu, propisima ili odlukom suda, to ni na koji način ne remeti valjanost i provedivost ovih uvjeta i uvjeta prodaje.

 

TRAJANJE
Ovi uvjeti primjenjivat će se tijekom trajanja online servisa koji pruža Novexpert.

 

DOKAZ
Podaci zabilježeni na Novexpert web stranici predstavljaju dokaz svih transakcija koje je napravio Kupac. U slučaju spora o online transakciji, snimljeni podaci smatraju se nepobitnim dokazom komunikacije i sadržaja transakcije (narudžbe i plaćanja napravljena između Stranaka).

 

SKLADIŠTENJE I ARHIVIRANJE TRANSAKCIJA

Arhiviranje narudžbenica i računa radi se na pouzdan i trajan način u skladu sa zahtjevima za istinitim i trajnim primjerkom.

 

 

 

ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA
Novexpert zadržava puno vlasništvo nad naručenim proizvodima koji će biti poslani Kupcu ako je primljena puna uplata, u pravilu, uključujući naknade i poreze.

 

VIŠA SILA
Niti jedna strana neće biti odgovorna za potpuno ili djelomično neizvršavanje svojih obaveza slijedom ovog ugovora, ako je takvo neizvršavanje uzrokovano slučajem više sile. Slučajevima više sile smatrat će se događaji koji zadovoljavaju kriterije utvrđene zakonom 2nd Civil Chamber of the Court of Cassation.

Stranka koja se poziva na događaj više sile obavijestit će drugu stranku unutar roka od pet (5) radnih dana nakon tog događaja, ili prijetnje tim događajem.

Obje se stranke slažu da će se konzultirati najbrže koliko je to moguće da se odrede svi modaliteti izvršenja naloga tijekom perioda više sile.

Unutar jednog (1) mjeseca od prekida izazvanog višom silom, Novexpert ne smije naplatiti narudžbu da bi nadoknadio gubitak.

 

DOKAZ(I)

Za sve narudžbe vrijednosti veće od 250 eura kompanija Novexpert zadržava pravo zahtijevati kopiju dokaza o adresi, osobne iskaznice ili putovnice.

Tražene stavke mogu se poslati mailom na adresu : info@roranatura.hr